Aalterse radioamateurs

De UBA sectie ON8ALT is een groep Aalterse radioamateurs.
Gericht op communicatie, wetenschap en techniek.

De UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) is een vereniging van mensen, met één gemeenschappelijk interessepunt: ze hebben allemaal belangstelling in de techniek van de radiocommunicatie.
De UBA is een dienstverlenende vereniging (vzw) met meer dan 3000 leden, die quasi de totaliteit van de Belgische actieve radioamateurs vertegenwoordigt.
De statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatiehobby zoals CB (Citizen Band). Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateurisme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.

Het gebruik maken van zend- en ontvangstapparatuur om verbindingen te maken met andere radioamateurs over de hele wereld is een van de gekende disciplines.

Voor de leden omvat de hobby een heel scala aan mogelijkheden zoals zelfbouw van apparatuur en antennes, gebruiken en ontwerpen van communicatie modes. Verbindingen maken via satellieten of deelnemen aan wedstrijden zijn een aanvulling op hun boeiende hobby.

De radioamateurs hebben een hobby die op wereldniveau een niet geringe erkenning geniet omwille van zijn potentieel aan daadwerkelijke dienstverlening. De ITU die een onderafdeling is van de VN en tevens het hoogste wereldorgaan dat alle aspecten van telecommunicatie coördineert en reglementeert, erkende dit aspect van de radioamateurdienst in haar resolutie nr. 640 tijdens haar wereldconferentie van 1979. In die resolutie werd verklaard dat “…dank zij hun spreiding en hun doeltreffendheid, waar zij bij eerdere gelegenheden reeds blijk van gaven, de stations van de amateurdienst bij machte zijn hulp te bieden bij het verzorgen van de essentiële noden aan communicatie…”. Inderdaad! In geval van natuurrampen kunnen de verbindingen tussen radioamateurstations en andere stations de vitale communicaties verzekeren in afwachting dat de normale communicatiemiddelen worden hersteld. Het is slechts door dat dienstverleningsaspect hoog in ons vaandel te voeren dat we de toekomst van onze hobby veilig kunnen stellen.